background

Canadian Dual high School Diploma

Red Leaf GROUP proudly presents Edualia®

Red Leaf Group และ Ontario eSchool (ใบอนุญาต 882694) ได้ร่วมกันออกแบบโปรแกรมวิชาเรียนผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นหลักสูตรวุฒิการศึกษาแบบควบสองประเทศภายใต้ชื่อ EdualiaⓇ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนต่างชาติ โดยเมื่อเรียนจบผู้เรียนจะได้รับวุฒิมัธยมศึกษาจากทั้งในประเทศไทยและจากโรงเรียนมัธยม Ontario ในประเทศแคนาดา (OSSD) พร้อมกัน โดยในระยะหลังมานี้ วุฒิการศึกษาแบบควบกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในด้านคุณภาพของการศึกษา 

Image
Advantages for your School Apply for 2021-22

The Program

เราพัฒนาออกแบบหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 แบบซึ่งแตกต่างไปตามความต้องการของเด็กแต่ละคน  โดยที่สองโปรแกรมแรกนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ ขณะที่โปรแกรมสุดท้ายเป็นการเลือกคอร์สเรียนตามความสนใจเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาเพิ่มเติม

Quality assured

The Canadian Dual Credit Program เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Red Leaf GROUP และ the Ontario Ministry of Education ซึ่งเป็นสองสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านการศึกษาของแคนาดา แพลตฟอร์มการศึกษาขั้นสูงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด

Canadian Dual Certification

ระบบการศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง และเน้นการฝึกปฏิบัติโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  นอกจากนี้ the Canadian High School Diploma program ยังเป็นวุฒิบัตรที่ช่วยเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนต่างชาติในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษานี้ด้วย

background

Edualia's testimonies


Program Benefits


โปรแกรมทั้งสามนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้นตามพื้นฐานหลักของเรา 4 ด้าน ดังนี้

 • การพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของเด็กขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 • การพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
 • การพัฒนาความรู้ความสามารถส่วนบุคคล
 • การได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของแคนาดา (เฉพาะโปรแกรม 4 และ 6 เครดิตเท่านั้น)

Available Programs

Option A

High School Diploma for Canadian university purposes (6 credits).


สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดา

คอร์สเรียนที่รวมหลักสูตรของเกรด12 เอาไว้โดยเฉพาะ ที่ช่วยเตรียมพร้อมนักเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยในแคนาดาอีกด้วย รวมไปถึงผลประโยชน์จากการเตรียมพร้อมทางวิชาการที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เหมือนกับนักเรียนประเทศแคนาดา

การลงทะเบียนจะสมัครผ่านระบบของ  the Ontario University Application Centre (OUAC)ได้เหมือนกับนักเรียนแคนาดาทั่วไป เพราะนักเรียนมีวุฒิบัตรจาก  Ontario แล้ว สิทธิที่ผู้สมัครจะได้รับคือการสามารถเข้าถึงทุนการศึกษาและทุนการศึกษาที่มีแค่ชาวแคนาดาเท่านั้นจะสมัครได้  นอกจากนี้นักเรียนที่ได้วุฒิบัตรจาก OSSD ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับนักเรียนต่างชาติซึ่งมีจำนวนจำกัด แต่จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเหมือนกับในฐานะนักเรียนแคนาดาทุกประการ

infoclick
Classroom

Option B

Canadian High School Diploma (Ontario Secondary School Diploma, OSSD) with 4 credits.


4-credit program นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเรียนจบเช่นกัน แต่ไม่เหมือนกับ 6-credit program เพราะบางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องใช้เครดิตเพิ่มเติมในการสมัครสอบตรงด้วย 

โปรแกรมนี้รวมหลักสูตรของเกรด 11 และเกรด 12 เข้าด้วยกัน เหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติและผู้ที่ต้องการการรับรองทางด้านวิชาการอย่างเป็นทางการหรือเพิ่มความมืออาชีพให้กับเรซูเม่ส่วนตัว

infoclick

Option C

Canadian High School General Interest Courses


โปรแกรมสุดท้ายนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจด้านความรู้ทั่วไป เช่นการพัฒนาทักษะระดับภาษาอังกฤษ การเพิ่มทักษะความรู้ทางเทคนิคหรือความรู้ทางด้านวิชาการด้วย

เพียงแต่ general interest credits นี้ผู้เรียนจะไม่ได้รับวุฒิบัตรหลังจบคอร์ส

Student Conference

Areas of Study

6 Credit Program

Arts ศิลปะ การสื่อสารและสื่อ
Business ธุรกิจ การตลาดและเทคโนโลยี
Engineering วิศวกรรม การผลิต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Natural and agricultural ทรัพยากรธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์การเกษตร
Human services งานบริการสังคม
Health วิทยาศาสตร์สุขภาพ

4 Credit Program

Social Sciences สังคมศาสตร์
Natural Sciences วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Business ธุรกิจ

General-Interest Credits

University Preparation การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
English Writing การเขียนภาษาอังกฤษ
Healthy Living ชีวิตและสุขภาพ
International Business ธุรกิจระหว่างประเทศ

Why only 4 or 6 credits?

วุฒิบัตรมัธยมปลายของแคนาดา ถูกรับรองตามแนวทางปฏิบัติของมณฑล Ontario นักเรียนชาวแคนาดาต้องเรียนให้ครบ 30 เครดิต จึงจะสามารถรับวุฒิบัตรจบได้  Edualia และพันธมิตรทางวิชาการของเราได้รับการรับอนุญาตให้โอนผลการเรียนจากสถาบันระหว่างประเทศได้ 26 เครดิต และในส่วนเครดิตที่เหลือนักเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบผ่านระบบออนไลน์กับครูผู้สอนชาวแคนาดากับสถาบัน

background

How does it work?

นักเรียนจะเรียนและทำแบบฝึกหัดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  แบบฝึกหัดเหล่านี้จะถูกตรวจโดยครูผู้สอนชาวแคนาดา และนักเรียนสารถเชคคะแนน และข้อควรปรับปรุงได้ตลอดเวลา

นักเรียนจะได้รับคำแนะนำ แนวทางในระหว่างการสอนสดจากครูแคนาดาผ่าน video conferences ตลอดทั้งคลาส

Canadian teachers


ครูชาวแคนาดาเป็นผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ และทุกเดือนจะมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตลอดโปรแกรม ดังนี้

 • การบรรยาย ผู้บรรยายคือครูชาวแคนาดาโดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่กำลังศึกษา 
 • การอภิปรายกลุ่ม ผู้สอนจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมแคนาดาข่าววรรณกรรมภาพยนตร์ ฯลฯ 
 • การแนะแนว ในระหว่างการเรียน นักเรียนจะได้รับคำแนะนำแบบตัวต่อตัว รวมไปถึงจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไข การส่งเสริม ข้อเสนอแนะ การตั้งเป้าหมายพร้อมแนวทางการปฏิบัติ
 • การปรึกษา นักเรียนสามารถเข้ารับคำปรึกษาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการเรียนหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องจากครูผู้สอนชาวแคนาดา ที่จะเปิดทำการทุก 2 วันต่อสัปดาห์ในช่วงบ่าย และ 3 ชั่วโมงต่อวัน

ครูชาวแคนาดายังเป็นผู้สนับสนุนสำคัญของการเรียนนี้ที่มีส่วนอย่างมากในการช่วยกระตุ้นนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้:

 • การปรับปรุงทักษะการสื่อสารด้วยวจนภาษา (การสื่อสารปากเปล่า) และความว่องไวในการคิดอภิปรายแบบเหตุผล
 • การส่งเสริมการเรียนทางวิชาการผ่านการประชุม
 • ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา
 • ความช่วยเหลือและคำแนะนำสำหรับนักเรียนผ่านการสื่อสารระหว่างแบบปกติและกับครู
 • ระบบความเป็นส่วนตัวผ่านการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่แนะแนว

Program Length

 

Main Benefits of the Program


โปรแกรมมีตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน 

 • โปรแกรมมีตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
 • หลักสูตรของแคนาดาถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของการศึกษาระกับโลกกอย่างต่อเนื่อง
 • การโอนเครดิตที่เรียนจบแล้วบางส่วน แต่ทำให้นักเรียนสามารถได้รับวุฒิอีกใบในประเทศต้นทาง และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งค่าที่พักอาศัย เพียงเพื่อเข้าเรียนไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • การรับรองจาก PLAR (การประเมินและการรับรู้ก่อนการเรียนรู้) ซึ่งเป็นการรับรองความรู้อย่างเป็นทางการและทักษะที่ได้รับนอกโรงเรียนมัธยมศึกษาของแคนาดา
 • แอคเคานท์ OUAC สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแคนาดาเมื่อจบโปรแกรม 6เครดิต
  • การเข้าถึงสิทธิ์พื้นที่ต่างๆในหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกับเป็นนักเรียนชาวแคนาดามากกว่าการสมัครในเงื่อนไขเด็กนานาชาติซึ่งมีจำนวนจำกัด
  • สิทธิ์การเข้าถึงทุนการศึกษาทั่วไปและทุนการศึกษาที่สงวนสิทธิ์ให้แค่นักเรียนชาวแคนาดาเท่านั้น
 • กิจกรรม video-conference เดือนละหนึ่งครั้ง
  • การบรรยาย
  • การอภิปรายกลุ่ม (โต้วาที)
  • การแนะแนว
 • ชั่วโมงปรึกษา การเข้ารับฟังคำแนะนำจากครู้ผู้สอนชาวแคนาดาที่เราต้องการ ในช่วงเวลาบ่ายของสองวันทำการต่อสัปดาห์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง

Requirements

 

Academic Record

ผลการเรียนที่ดีขึ้น

English Level

English level B1

(อ้างอิงตามตามกรอบ CEFR โดยผู้ใช้อิสระ) สำหรับผู้ที่เรียนโปรแกรมแบบ 4 เครดิต หรือ 6 เครดิต

English level A2

(อ้างอิงตามตามกรอบ CEFR โดยผู้ใช้ขั้นพื้นฐาน ) สำหรับผู้ที่เลือกเรียนวิชาความสนใจทั่วไป

Motivation

แรงจูงใจและทัศนคติที่ดี